Nama            : Muhammad Fahmi Aspa

No Sertifikat : 012-ERM-WD-RP-III-X-2023

Dikeluarkan  : 27/10/2023