Nama            : Fauzi Alvinza

No Sertifikat : 003-ERM-WD-SGT-IV-X-2023

Dikeluarkan  : 27/10/2023